Bc. Lucie Hájková

Koně mě provázejí už od útlého věku. Od prvních zdarů i nezdarů a postupného učení se a vzdělávání jsem se dostala až k vlastnictví svého koně. Se snahou zajistit mu to nejlepší jsem se dostala blíže k nejdůležitější složce celé péče a to je krmení. Zjistila jsem, že základní znalosti, které jsem nasbírala jsou pouhou špičkou ledovce a že krmit jen ovsem a senem málokdy stačí. Už v té době jsem se velmi intenzivně zajímala o výživu a krmení koní. Díky své zvědavosti, iniciativně a touze po prohloubení znalostí, jsem vystudovala Mendelovu univerzitu, program agrobiologie, kde byla výživa zvířat základním bodem.

Svoji pozornost jsem zaměřila hlavně na vzdělání v oblasti výživy koní a mými stěžejními předměty, které jsem studovala v rámci vysokoškolského studia byly hlavně výživa a krmení hospodářských zvířat, výživa a nauka o krmivech, technika krmení, výživa koní, konzervace a skladování krmiv, fyziologie a anatomie zvířat, biochemie a chemie, mikrobiologie, pastvinářství a lukařství a spousta dalších, včetně samostudia zahraničních zdrojů a sledování nejnovějších studií.

lucie hajková

Jsem nezávislá výživová poradkyně. Nespolupracuji s žádným výrobcem komerčních produktů a krmné dávky sestavuji ze základních surovin přímo na míru vašemu koni.

Neváhejte mě kontaktovat. Pokud potřebujete jednoduchou radu, obsáhlejší konzultaci nebo krmný plán, jsem vám kdykoliv k dispozici.